สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี"


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทรงพระราชทานเข็มที่ระลึก ทรงเปิดป้ายอาคารเรยีนา เชลี ทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายป้ายชื่ออาคารเรยีนา เชลี
เสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงานของนักเรียน  ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครู และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุข
ในวันศุกร์ที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ

พิธีเปิดอาคารเรยีนา เชลี (บรรยากาศทั่วไป)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี"จำนวนผู้อ่าน 1245 ครั้ง

Keep