กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ


งานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการบริการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อ

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับนักศึกษาในระบบใหม่ TCAS 61

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย ABAC และ CHINESE ABROAD STUDY CENTER

ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.10-16.30 น.

ณ หอประชุมชั้น ๕ อาคารสัพพัญญู


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep