ACN ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 13


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม ACN ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 13

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา 65 พรรษา

และเพื่อฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นคุณค่าในตัวเอง

ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ อาคารยิมเนเซียมซีเมออน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 228 ครั้ง

Keep