พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 50 ปี


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี โดย...พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และได้มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับครูนานปี จำนวน 16 คน ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

อ้างอิงอัลบั้มภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียนครบ 50 ปี โดย...พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และได้มอบขวัญและกำลังใจ ให้กับครูนานปี จำนวน 16 คน ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

จำนวนผู้อ่าน 258 ครั้ง

Keep