ทำบุญตักบาตรวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกผังให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เวลา 08.10 น. (หลังเคารพธงชาติ) ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ถือเป็นวันประชุมถือศีลฟังธรรม ในพระพุทธศาสนา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 223 ครั้ง

Keep