พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ

โดย...คุณพ่ออัครเดช วงศ์อนันต์ เป็นประธานในการประกอบวจนพิธี ร่วมด้วยคณะภราดา ผู้แทนคณะผู้บริหารฯ

ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนพนักงาน

ร่วมถวายช่อดอกไม้ แด....พระแม่มารีย์ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 245 ครั้ง

Keep