ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University


ภราดาคมสันต์ หมูนคำ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yuxi Normal University

เยี่ยมชมนิทรรศการ 50 ปี และแหล่งเรียนรู้จีนในห้องสมุด

ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 286 ครั้ง

Keep