พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนและครูที่มีนักเรียนคะแนน O-NET เต็มร้อยคะแนน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นครราชสีมา

จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่มีนักเรียนคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

(Ordinary National Education Test) เต็มร้อยคะแนน

ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา โดย...นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

มอบโล่รางวัลพระราชทาน โล่และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ร้อยคะแนน ประจำปี 2559

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มอบเกียรติบัตร

ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ฝึกสอนทุกท่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 299 ครั้ง

Keep