การประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2560


ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นความสำคัญของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ และได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ยิมเนเซียมซีเมออน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 312 ครั้ง

Keep