วันผู้ปกครองพบครู ประจำปี 2560


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "วันผู้ปกครองพบครู" ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียน แลกเปลี่ยน และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและครูในการป้องกัน แก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียน

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 281 ครั้ง

Keep