ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการและอนุกรรมการ กศจ.


ภราดาคมสันต์ หมูนคำ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการและอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด

ประชุมมอบนโยบายคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด/คณะอนุกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด ทุกคณะ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศน.) ชั้น 3 อาคารสิรินธร และเยี่ยมชมอาคารเรยีนาเชลี (สำนักงานชั่วคราวสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา)

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 201 ครั้ง

Keep