กิจกรรมโลกทั้งใบยกให้คนชราประะจำปี2560


ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมโลกทั้งใบยกให้คนชราประะจำปี2560

เพื่อสิ่งของสาธารณูปโภคให้กับคนชรา ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง

และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 431 ครั้ง

Keep