กิจกรรมการเข้าสีภายในครั้งที่1ประจำปี2560


งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมการเข้าสี"ACN GAMES" ประจำปี2560

โดยมีการคัดเลือกตัวนักกืฬาและเตรียมความพร้อมในการเชียร์กีฬาของแต่ละสี ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 494 ครั้ง

Keep