โครงการติวนักเรียน ป.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ONET


ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการติวให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET (วิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ในวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ AVE Maria Hall ชั้น4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 356 ครั้ง

Keep