การเรียนบูรณาการ ม.1 "ขนมไทย" ภาคเรียนที่1/2560


คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการข้ามรายวิชา เรื่อง "ขนมไทย"

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของขนมไทย การที่เรารับประทานขนมไทยในปริมาณที่พอเหมาะ

และรับประทานเป็นประจำจะทำให้ร่ายกายของเราดีขึ้น


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 193 ครั้ง

Keep