พิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2560


งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณศุกรืต้นเดือนกันยายน 2560ปีการศึกษา 2560

โดย...คุณพ่อวิชญะ ปทุมมา เป็นประธานในพิธีมิสซา ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 189 ครั้ง

Keep