โครงการติวนักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ONET วิชาภาษาไทย


ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการติวให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET (วิชาภาษาไทย) ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2560

ณ AVE Maria Hall ชั้น4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 179 ครั้ง

Keep