โครงการติวนักเรียน ม.3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ONET วิชาภาษาอังกฤษ


ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET (วิชาภาษาอังกฤษ)

ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560 ณ AVE Maria Hall ชั้น4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 242 ครั้ง

Keep