วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560


เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดให้มีการแสดงความสามารถของนักเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน มีความกล้าแสดงออก

กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง และประพฤติตน ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ณ สนามฟุตซอล อาคารสระว่ายน้ำ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 143 ครั้ง

Keep