อบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3Rs 8Cs 2Ls


สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs 2Ls)"

โดย...อาจารย์ดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทั้งนี้

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด

ในวันที่ 23-24 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 271 ครั้ง

Keep