พิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย


ทุกวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้ วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย" ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติที่มิใช่วันหยุดราชการ โดยให้เริ่มตั้งแต่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี ดังนั้น โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดให้มีพิธีการเชิญธงชาติขึ้นสู่เสาในเวลา 08.00 น. โดย...ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบธงชาติ ให้นักเรียนผู้เชิญธงชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 169 ครั้ง

Keep