กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2


งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2

ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 1 พฤสจิกายน พ.ศ. 2560


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 270 ครั้ง

Keep