กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4


งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ – เนตรนารี สำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4

ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 239 ครั้ง

Keep