กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับป.5-ป.6 โรงอัสสัมชัญนครราชสีมา


งานลูกเสือ ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นป.5- ป.6

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 216 ครั้ง

Keep