กิจกรรมการเข้าสี"ACN GAMES" ประจำปี2560


งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมการเข้าสี"ACN GAMES" ประจำปี2560

โดยมีการคัดเลือกตัวนักกืฬาและเตรียมความพร้อมในการเชียร์กีฬาของแต่ละสี

ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 225 ครั้ง

Keep