ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดย...ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2560

ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2

อาคารเรยีนาเชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 206 ครั้ง

Keep