ดอกคูนเกมส์ ระดับประถมฯ - มัธยมฯ ประจำปี 2560


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดการแข่งขันกรีฑาสี "ดอกคูนเกมส์" ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ประจำปี 2560

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิดใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยเหมาะสมแก่สังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

โดย...พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด

และ ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิด

ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬาฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 180 ครั้ง

Keep