ดอกคูนเกมส์ ระดับปฐมวัยศึกษา ประจำปี 2560


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดการแข่งขันกรีฑาสี "ดอกคูนเกมส์" ระดับปฐมวัยศึกษา ประจำปี 2560

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิดใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยเหมาะสมแก่สังคม และมีความสามัคคีในหมู่คณะ

โดย...คุณลบพาล ธีระบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณสันต์ พงษ์กิจการุณ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ส.พัฒนาพาณิชย์

เป็นประธานในพิธีปิด ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬาฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 215 ครั้ง

Keep