พิธีเสกถ้ำพระกุมาร ประจำปี 2560


งานอภิบาล ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ จัดวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร เพื่อแสดงถึงการเตรียมฉลอง วันพระคริตสมภพ

วันสำคัญของชาวโลกวันหนึ่ง คือ "วันคริสต์มาส" ....วันคริสต์มาส คือการฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดาสูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก

เพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซู เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์

จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย....

โดย...คุณพ่อวิชญะ ปทุมมา เป็นประธานในพิธีเสกถ้ำพระกุมาร

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 140 ครั้ง

Keep