มหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 จังหวัดนครราชสีมา


สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

"100 ปี การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ทั้ง 3 ระดับ (ระดับปฐมวัยศึกษา, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)

ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 210 ครั้ง

Keep