ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560


งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ฝ่ายกิจกรรมได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2560

โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน เพื่อศึกษาหาความรู้เสริมประสบการณ์จากการเรียนการสอนภายนอกห้องเรียน

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 175 ครั้ง

Keep