บริจาคโลหิต ครั้งที่ 14


ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม ACN ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 14

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นคุณค่าในตัวเอง

ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

ณ อาคารยิมเนเซียมซีเมออน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 207 ครั้ง

Keep