บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 2560 ของนักเรียนชั้น ป.1-ม.6


ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 18 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2560


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 187 ครั้ง

Keep