กิจกรรมตักบาตรวันครู


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน "วันครู" เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอน ทำให้นักเรียนเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา

ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ชีวิต รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก

ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

คำขวัญเนื่องในวันครู "ศิษย์ดี ด็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบของขวัญ เนื่องในวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 244 ครั้ง

Keep