พิธีเซ็นสัญญานักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2561


ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จำนวน 21 ทุน

ดังนี้ ทุนการศึกษาโรจนารุณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 10 ทุน

ทุนการศึกษาซิเมออน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 ทุน

โดยมีนโยบายส่งเสริมความสามารถ และศักยภาพทางด้านการเรียนของนักเรียน ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ St.Joseph Meeting Room ชั้น 2 อาคารเรยีนาเชลี

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 398 ครั้ง

Keep