50 ปี วิชาการ ACN สัมพันธ์


ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดงาน "50 ปี วิชาการ ACN สัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2560

มุ่งเน้นให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลากหลาย ภายในงานมีการแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ด้านกีฬา การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงผลงานด้านชมรมของนักเรียน การแสดงศักยภาพของนักเรียน English Program

โดย...ว่าที่ ร.อ.ดร.จตุรงค์ พงษ์ศิริ อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 463 ครั้ง

Keep