สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 รอบภายใน


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้ทำการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบภายใน

ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 590 ครั้ง

Keep