ค่ายอบรมผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561


ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด

ค่ายอบรมผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 336 ครั้ง

Keep