พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่มีผลคะแนน O-NET


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน นครราชสีมา

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่มีผลคะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ และได้ 100 คะแนนเต็ม

และประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3/2561


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 379 ครั้ง

Keep