พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่


ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ผู้นำลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ สานต่อเจตนารมณ์ท่าน BP และพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พร้อมแต่งตั้งลูกเสืออาสาจราจร ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียน

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 504 ครั้ง

Keep