พิธีเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์ และฉลองแม่พระอัสสัมชัญ

โดย...คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา รองอธิการบ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ เป็นประธานในการประกอบวจนพิธี ร่วมด้วยคณะภราดา ผู้แทนคณะผู้บริหารฯ

ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนพนักงาน ร่วมถวายช่อดอกไม้

แด่....พระแม่มารีย์ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 370 ครั้ง

Keep