กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561


ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิล ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นความสำคัญของการนำวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์

และได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561

ณ อาคารสระว่ายน้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 390 ครั้ง

Keep