วันเยาวชนแห่งชาติ สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพสากล ประจำปี 2561


เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ได้เล็งเห็นความสำคัญ ดำเนินการคัดเลือก "เยาวชนดี ศรีอัสสัมชัญ"และเนื่องในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ

ได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล ประชาชนในแต่ละทั่วโลกจะร่วมรำลึกและรณรงค์ให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก

ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน และพนักงานร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตร พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 373 ครั้ง

Keep