พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา


สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ให้แก่ผุ้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนเอกชนในกำกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา

โดย..นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวันครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมอาเวมารีมา ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 450 ครั้ง

Keep