สัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

รับฟังบรรยายพิเศษ "ธรรมะสำหรับครู" โดย พระมหาพงษ์เชฏร์ ธีรวํโส ป.ธ.9 ตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง

และปิดการสัมมนา โดย ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ

ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ St.Louis Marie Hall ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 260 ครั้ง

Keep