วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ระดับปฐมวัย"


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

จัดงานสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เข้าใจลูกอย่างที่เป็น ช่วยเติมเต็มศักยภาพ"

 

โดย อาจารย์อลิสา ทานะกะ อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

และผู้ปกครองพบกับครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียนนักเรียน ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ St.Louis Meeting Room ชั้น 5 อาคารสัพพัญญู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 258 ครั้ง

Keep