วันผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2561 "ระดับประถมฯ-มัธยมฯ"


โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

จัดงานสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน "วันผู้ปกครองพบครู" รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "เทคนิคการเลี้ยงลูก ในศตวรรณที่ 21"

โดย ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

และผู้ปกครองพบกับครูประจำชั้นเพื่อรับผลการเรียนนักเรียน

ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุม AVE MARIA HALL ชั้น 4 อาคารสิรินธร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 252 ครั้ง

Keep