ACN Back to School 2/2561


บรรยากาศวันเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักเรียนทุกระดับชั้น

ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 258 ครั้ง

Keep