เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2561


งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกฎ และคติพจน์ของลูกเสือ

ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 349 ครั้ง

Keep