กิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2561


งานลูกเสือ-เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมรอบกองไฟลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อฝึกให้ผู้เรียนในการมีระเบียบวินัย แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำแลผู้ตามที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 293 ครั้ง

Keep